Centro Actividades

Taller de Creación Artística del Centre de Actividades

Hui volem presentar-vos el taller de Creació Artística. Aquest taller es planteja des de l’objectiu principal de realitzar activitats que resulten atractives i entretingudes per a les persones que acudeixen al centre. A més, funcions com l’atenció, la memòria o la capacitat visuoespacial, entre altres, estan directament associades als processos de creació artística. Per aquests motius, l’art s’empra, com a complement terapèutic en nombroses malalties relacionades amb el dany cerebral pel fet que l’experiència artística produeix beneficis en la persona.

Quant al desenvolupament del taller, al llarg de l’any 2022 s’abordaran diferents tècniques (pintura amb sòlids i líquids, manualitats, etc) i es donarà a conéixer les possibilitats que ofereix l’art.

El taller es realitza tots els divendres de 12.15 a 13.30 i l’encarregat de planificar-lo i realitzar-lo és el neuropsicòleg del Centre d´Activitats.

 

Hoy queremos presentaros el taller de Creación Artística. Este taller se plantea desde el objetivo principal de realizar actividades que resulten atractivas y entretenidas para las personas que acuden al centro. Además, Aún con esto, funciones como la atención, la memoria o la capacidad visuoespacial, entre otras, están directamente asociadas a los procesos de creación artística. Por estos motivos, el arte se emplea, como complemento terapéutico en numerosas dolencias relacionadas con el daño cerebral debido a que la experiencia artística produce beneficios en la persona.

En cuanto al desarrollo del taller, a lo largo del año 2022 se abordarán distintas técnicas (pintura con sólidos y líquidos, manualidades, etc) y se dará a conocer las posibilidades que ofrece el arte.

El taller se realiza todos los viernes de 12:15 a 13:30 y el encargado de planificarlo y realizarlo es el neuropsicólogo del Centro de Actividades.

Tagged

Taller de Actividad Física del Centro de Actividades

Taller de Actividad Física del Centro de Actividades de Nueva Opción, donde se trabaja con el fin de conseguir objetivos relacionados con los sistemas neuromuscular, cardiovascular y respiratorio a través del movimiento corporal producido por la musculatura esquelética que exige un gasto energético. El fisioterapeuta dirige cada sesión asegurando así la practica segura y correcta de la actividad física. En esta ocasión, podemos destacar la importancia del trabajo en la comunidad, en espacios integrados en la naturaleza.

Taller d’Activitat Física del Centre d’Activitats de Nueva Opción, on treballem a fi d’aconseguir objectius relacionats amb els sistemes neuromuscular, cardiovascular i respiratori a través del moviment corporal produït per la musculatura esquelètica que exigix una despesa energètica. El fisioterapeuta, es qui dirigix cada sessió, assegurant així la practica segura i correcta de l’activitat física. En aquesta ocasió , podem destacar la importància del treball en la comunitat, en espais integrats en la naturalesa.

 

Trabajo comunitario aeróbico de intensidad moderada con disociación de cinturas, movilidad articular, coordinación y atención sostenida en la actividad: / Treball comunitari aeròbic d’intensitat moderada amb dissociació de cintures, mobilitat articular, coordinació i atenció sostinguda en l’activitat:

 

Trabajo cardiovascular y de movilidad articular en la comunidad mediante cicloergómetros de miembros superiores e inferiores:/ Treball cardiovascular i de mobilitat articular en la comunitat per mitjà de cicloergómetres de membres superiors i inferiors:

Tagged

Centre d’Activitats

Actualment, Nueva Opción compta amb un Centre d’Activitats en València. Les persones ateses tenen a la seua disposició un equip tècnic, procedent de diferents disciplines (Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, Neuropsicologia, Logopèdia i Treball Social) que, de manera conjunta amb auxiliars ocupacionals, són els qui desenvolupen els tallers i les activitats. Totes elles sota l’enfocament transdisciplinar, centrat en la persona, natural i comunitari.

A través dels tallers i les activitats, s’atenen les necessitats ocupacionals, socials i terapèutiques de les persones afectades per DCA en fase de manteniment.

Aquest treball es realitza a través de:

Tallers Ocupacionals i Terapèutics: la finalitat de les quals és proporcionar una ocupació rellevant i significativa a la persona i atendre les necessitats terapèutiques existents.

Intervencions individuals: quan no és possible treballar un determinat aspecte a través de tallers ocupacionals, és necessària aquesta intervenció.

Activitats en l’entorn: aquelles que ocorren fora de les instal·lacions dels Centres d’Activitats.

Informació, assessorament i orientació: servei des del qual rebran l’orientació i acompanyament que siga necessari per a fomentar la correcta cobertura soci-sanitària de la persona afectada i mantindre’s informats/des sobre totes aquelles qüestions relacionades amb el Dany Cerebral Adquirit.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores.

Per a més informació, contacteu al telèfon 96 361 20 16, o al mail info@nuevaopcion.es.

Tagged